oh my DOT

Privacy Policy

OCHRANA SÚKROMIA AKO NAŠA PRIORITA

V spoločnosti dotcom.sk s.r.o. je ochrana súkromia a osobných údajov fyzických osôb dôležitým aspektom našej činnosti, pričom dôsledne dbáme na to, aby sme chránili Vaše súkromie a spracúvali Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“). Na tomto mieste Vás tak informujeme, ako chránime Vaše súkromie, aké osobné údaje spracúvame a aké máte práva dotknutej osoby v súlade GDPR.

KTO SME MY?

dotcom.sk s.r.o. sídlo: Vajnorská 100/B (Polus Tower II), 831 04 Bratislava IČO: 46 636 706 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č.: 80980/B Emailová adresa: office@dotcom.sk Telefónne číslo: +421 2 2032 5253

KTO STE VY?

Vy ste návštevník našej internetovej stránky a/alebo osoba, ktorá sa prihlásila k odberu nášho newslettera. 

NEWSLETTER

KOMU POSIELAME NÁŠ NEWSLETTER? Pravidelne vydávame náš newsletter „Connecting the Dots“ o stratégii, kreativite a všetkom zaujímavom, čo sa k nám dostane a o čom si myslíme, že by Vás mohlo zaujímať. Náš newsletter zasielame osobám, ktoré nám poskytli e-mailovú adresu za týmto účelom a prihlásili sa na odber newslettera vyjadrením súhlasu s jeho zasielaním. SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA Prihlásením sa na odber nášho newslettera nám udeľujete súhlas na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie elektronického newslettera ako formy priameho marketingu. Udelením súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov. K spracúvaniu Vašej e-mailovej adresy na účel zasielania newslettera tak u nás dochádza na právnom základe Vášho dobrovoľného súhlasu. Súhlas nám udeľujete až do jeho odvolania. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (telefonicky/emailom), pričom za odvolanie súhlasu budeme považovať aj odhlásenie sa z odberu newslettera kliknutím na unsubscribe linku. Popri práve odvolať súhlas Vám GDPR priznáva aj celý rad ďalších práv, a to napríklad právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu spracúvaných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov či právo požadovať ich prenos. Ďalej máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Svoje práva ste oprávnení vykonávať za podmienok stanovených GDPR. AKO VÁM ZASIELAME NEWSLETTER? Po technickej stránke na distribúciu a správu newslettera využívame riešenie tretej strany – platformu Mailchimp. V tejto súvislosti Vás informujeme, že Vašu e-mailovú adresu poskytujeme prevádzkovateľovi platformy Mailchimp, ktorou je spoločnosť MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914. Vaša e-mailová adresa je tak poskytovaná uvedenému prevádzkovateľovi platformy Mailchimp do USA, avšak ubezpečujeme Vás, že prevádzkovateľ platformy Mailchimp má vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a k prenosu údajov do USA dochádza v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Viac sa o prenose osobných údajov, ako aj o opatreniach na ochranu osobných údajov môžete dozvedieť priamo na stránke prevádzkovateľa platformy Mailchimp tu. Udelením súhlasu s odoberaním newslettera beriete na vedomie vyššie uvedené skutočnosti. V prípade, ak sme Vám týmto dokumentom nezodpovedali všetky Vaše otázky či dotazy ohľadne ochrany Vášho súkromia a spracúvania osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť, a radi Vám otázky zodpovieme či doplníme požadované informácie.