oh my DOT
back

Matyšák Fajnovosti od kosti

Zadanie / Cieľ

Vytvoriť vizuálnu identitu pre nové mäsiarstvo s produktami od lokálnych dodávateľov.

Kreatívne riešenie

Ilustrácie aj názov vystihujú poctivú ľudskú prácu a podčiarkujú hodnotu mäsiarskeho remesla.

Fajnovosti od kosti