oh my DOT

Director
slinky f Taste

Prezrite si každoročný prieskum, ktorý reflektuje slovenské a české postoje vo vzťahu k svetovým trendom. Vznikol v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos a je voľne dostupný, aby sme mohli všetci tvoriť reklamu tak, aby ju mali ľudia radi.


2023

Druhý ročník Director of Taste 2023 skúma, ako sa vyvíja naša kultúra, spoločnosť a ľudia v nej. Aký máme vzťah k zdraviu? Je pre nás kultúra dôležitá a sme štastní?


2022

Sme aj v roku 2022 prehnane nostalgickí? Ceníme si individualitu? Aký vzťah máme k envirotémam? Zistite v našom prieskume.