oh my DOT
back

Slovanet Na pekné Vianoce nepotrebujete veľa

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať zvýhodnené balíky služieb počas vianočného obdobia.

Stratégia / Insight

Vianoce sú hotový festival megalománie. Dá sa na ne pozrieť aj z opačnej strany?

Kreatívne riešenie

Na pekné Vianoce nepotrebujete veľa.

Na pekné Vianoce nepotrebujete veľa