oh my DOT
back

Slovanet Najbližšia TV a internet

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať rozšírenie portfólia o televízne služby.

Stratégia

Dostupnosť/lokálnosť/blízkosť operátora Slovanet. Využitie príležitosti rozšírenia portfólia na aktualizovanie korporátnej vizuality.

Kreatívne riešenie

Veci, ktoré máme najradšej, chceme mať čo najbližšie. V novonastavenom vizuálnom svete sme preto do popredia vložili blízkosť a jednoduchosť služieb operátora. A zatiaľ čo v prvom imidžovom spote sme stavili na vzťahovú blízkosť a ľudskosť, v produktovejšom sme popri lokálnosti upriamili pozornosť aj na cenovú dostupnosť.

Najbližšia TV a internet