oh my DOT
back

METRO Viac znamená menej

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať dlhodobú akciu, pri ktorej ak nakúpite viac, zaplatíte menej.

Stratégia / Insight

Život malých a stredných podnikateľov je o neustálom vyvažovaní svojich obchodných rozhodnutí.

Kreatívne riešenie

Kampaň sme práve preto postavili na týchto kontrastoch.

Viac znamená menej