oh my DOT
back

Brak Vyčítané knihy

Zadanie / Cieľ

Launch online predaja pozoruhodnej literatúry a zviditeľnenie knižného vydavateľstva Brak.

Stratégia / Insight

K niektorým knihám sa často správame tak, akoby to ani neboli knihy. Ale existujú aj také, ktoré majú v našich knižniciach čestné miesto a tiež našu trvalú pozornosť.

Kreatívne riešenie

Aby knihy nestrácali svoj zmysel a nestali sa z nich podložky, podstavce alebo podpery, nechali sme zaznieť výčitky tých vyčítaných a pohodených.

Vyčítané knihy