oh my DOT
back

Slovnaft Winter Food

Zadanie / Cieľ

Predstaviť limitovanú Winter Food ponuku od Fresh Corner v online prostredí.

Stratégia / Insight

Zima predstavuje obrovskú fyzickú ale aj psychickú záťaž. Dni sa skracujú, letné lásky postupne chladnú a nezriedka nám zvykne zamrznúť aj úsmev na tvári. A práve v tomto období je veľmi dôležité dobré jedlo a dobrá nálada.

Kreatívne riešenie

V spolupráci s komikmi zo Silných Rečí sme vytvorili sériu troch krátkych, debilne-vtipných videí. V nich sme zajedli zimnú depresiu tromi špecialitami z Winter Food ponuky Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Winter Food