oh my DOT
back

Tesco Food collection

Zadání / Cíl

Zvyšovat povědomí o možnosti účastnit se sbírek potravin.

Strategie / Insight

Ukázat, že i lidé v nouzi si zaslouží výživově nutriční potraviny.

Kreativní řešení

Málokdy si uvědomujeme, že přístup ke zdravým potravinám je dar. Rozhodli jsme se použít jednoduchý vizuální princip, abychom ukázali, že pro lidi v nouzi je výživné jídlo opravdu dar, a proto je důležité ho dávat.

Food collection