oh my DOT
back

Tesco Food collection

Zadanie / Cieľ

Zvýšiť povedomie o možnosti účasti v zbierke potravín.

Stratégia / Insight

Ukázať, že aj ľudia v núdzi si zaslúžia nutrične bohaté jedlo.

Kreatívne riešenie

Málokedy si uvedomujeme, že mať prístup k plnohodnotnému jedlu je dar. My sme sa rozhodli pomocou jednoduchého vizuálneho princípu ukázať, že pre ľudí v núdzi výživné jedlo naozaj dar je, a preto je dôležité ho darovať.

Food collection