oh my DOT
back

Afri cola Moja vec

Zadanie / Cieľ

Uviesť na trh nemeckú legendu Afri colu

Stratégia / Insight

Afri cola prináša odľahčený postoj k životu, založený na nastavení zrkadla často banálnym spoločenským konvenciám.

Kreatívne riešenie

Vykašlali sme sa na presladené obrázky, lepkavé gestá a šumivé frázy a namiesto toho Afri colu postavili na hranu, odkiaľ diktuje jedinú pravdu, ktorú sa oplatí vychutnať do dna - nikto nemôže diktovať, čo je správne, čo robiť a čo si myslieť. Jednoducho keine vzory!

Moja vec