oh my DOT
back

Tesco Little helps plan

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať úspechy siete Tesco pri znižovaní množstva odpadu z potravín.

Stratégia / Insight

Každá malá pomoc dokáže urobiť veľký rozdiel.

Kreatívne riešenie

Využili sme zbytky potravín ako jednotlivé body v rámci štatistík ukazujúcich úspechy siete Tesco a názorne tak demonštrovali, že každá potravina, ktorá sa nezahodí, môže mať veľký význam v boji proti plytvaniu potravín.

Little helps plan