oh my DOT
back

Tesco Little helps plan

Zadání / Cíl

Informujte o úspěších společnosti Tesco při snižování plýtvání potravinami.

Strategie / Insight

Každá malá pomoc může mít velký význam.

Kreativní řešení

Zbytky jídla jsme použili jako jednotlivé body ve statistikách, které ukazují úspěch řetězce Tesco a dokazují, že každá potravina, která se nevyhodí, může mít velký význam v boji proti plýtvání potravinami.

Little helps plan