oh my DOT
back

Platforma rodín Neviditeľný odznak

Zadanie/cieľ:

Naučiť ľudí všímať si, hovoriť a nadviazať kontakt s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Stratégia/insight:

Deti a teenageri so zdravotným znevýhodnením sa cítia neviditeľní. Nevšímame si ich, či dokonca od nich odvraciame pohľady.

Kreatívne riešenie:

Vymysleli sme symbol, ktorý deťom so ZZ ukáže, že ich vidíme. Pre niekoho obyčajná zicherka, no pre ne neviditeľný odznak. Jeho výhodou je, že ho má každý doma. Stačí ho začať nosiť. Súćasťou kampane je krátky manuál, ktorým učíme ľudí, ako pristupovať a osloviť detí a teenagerov so ZZ.

Neviditeľný odznak