oh my DOT
back

Platforma rodín Neviditelný odznak

Zadání/cíl:

Naučit lidi, aby si všímali, hovořili a navazovali kontakt s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Strategie/insight:

Děti a teenageři se zdravotním znevýhodněním se cítí neviditelní. Nevšímáme si jich, či od nich dokonce odvracíme pohledy.

Kreativní řešení:

Vymysleli jsme symbol, který dětem se ZZ ukáže, že je vidíme. Pro někoho obyčejný zavírací špendlík, pro ně neviditelný znak. Jeho výhodou je, že ho má každý doma. Stačí ho začít nosit. Součástí kampaně je krátký manuál, kterým učíme lidi, jak přistupovat k dětem a teenagerům se ZZ.

Neviditelný odznak