oh my DOT
back

Tesco Vianoce 2019

Zadanie / Cieľ

Rozviť tému “Vianoce, ako ich máte radi” v online prostredí 4 krajín CE.

Stratégia / Insight

Vianočné zvyky a tradície sa menia
na nepoznanie každým kilometrom.

Kreatívne riešenie

Vďaka skutočne bohatej diverzite vianočných zvykov sme sa sústredili aj na tie najdetailnejšie rozdiely medzi jednotlivými domácnosťami. Centrom našej komunikácie sa tak stal najväčší online vianočný prieskum v strednej Európe.

Vianoce 2019