oh my DOT
back

Vinea Vinea Redesign

Zadanie / cieľ

Refresh dizajnu produktového portfólia značky Vinea.

Kreatívne riešenie

Zachovali sme vizuálny jazyk značky, ktorý však prešiel výraznou očistou. Cieľom bolo nestratiť pamäťovú stopu u stálych zákazníkov a zároveň osloviť novú mladšiu cieľovú skupinu. Dominantné logo presahuje formát a prirodzene púta pozornosť. Jeho farebnosť určuje príchuť nápoja a aj vďaka kontrastnému štítku celý produktový rad pôsobí výrazne mladšie.

Vinea Redesign