oh my DOT
back

Zastavme nenávisť Online nenávist má skutečné oběti

Zadání / Cíl

Vytvořit komplexní komunikační balíček od vizuální identity až po social media content pro nově vzniklou iniciativu Zastavme nenávist.

Insight

Online je velmi skutečné místo. Psychologové říkají, že pokud nám někdo ublíží online, tak újma je minimálně stejná jako ve skutečném světě a v mnoha případech násobně horší.

Kreativní řešení

Hlavními složkami vizuální identity jsou prvky připomínající tlačítka na klávesnici. Hlavní ideou komunikace je fakt, že ONLINE nenávist má SKUTEČNÉ oběti. Abychom pomohli lidem snáze definovat, které nenávistné projevy jsou již trestněprávní a je třeba je nahlásit, v první vlně komunikace jsme tyto konkrétní příklady vytáhli na světlo.

Online nenávist má skutečné oběti