oh my DOT
back

Zastavme nenávisť Online nenávisť má skutočné obete

Zadanie / cieľ

Vytvoriť komplexný komunikačný balíček od vizuálnej identity až po social media content pre novovzniknutú iniciatívu Zastavme nenávisť.

Insight

Online je veľmi skutočné miesto. Psychológovia hovoria, že ak nám niekto ublíži online, tak ujma je minimálne taká istá ako v skutočnom svete a vo veľa prípadoch násobne horšia.

Kreatívne riešenie

Hlavnými zložkami vizuálnej identity sú prvky pripomínajúce tlačidlá na klávesnici. Hlavnou ideou komunikácie je fakt, že ONLINE nenávisť má SKUTOČNÉ obete. Aby sme pomohli ľuďom ľahšie definovať,ktoré nenávistné prejavy sú už trestnoprávne a je potrebné ich nahlásiť, v prvej vlne komunikácie sme tieto konkrétne príklady vytiahli na svetlo.

Online nenávisť má skutočné obete