oh my DOT
back

Platforma rodín Vidím to podstatné

Zadání / Cíl

Zviditelnění a zvýšení povědomí o občanském sdružení Platforma rodin dětí se zdravotním postižením.

Strategie / Insight

Aby děti s postižením věřily samy sobě, musíme nejprve věřit my jim. Rodiče, učitelé, celá společnost.

Kreativní řešení

Komunikační koncept dramatizuje situace, kdy se znevýhodněné děti začleňují do běžného života, ale podstata tohoto kroku jejich okolí stále uniká.

Vidím to podstatné