oh my DOT
back

Portus Praha Dajme im šancu

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať akciu e-cihla, rozšíriť povedomie o nej a získať konverzie.

Stratégia / Insight

Na ľudí s mentálnym znevýhodnením sa často pozeráme s ľútosťou a prehnaným súcitom. Namiesto chápavých pohľadov im radšej dajme šancu, aby nám ukázali, čo všetko dokážu.

Kreatívne riešenie

Prostredníctvom spotu a kľúčových vizuálov sme ukázali, čo ľudia so zdravotným znevýhodnením dokážu, a vyzvali sme ľudí, aby ich podporili.

Dajme im šancu