oh my DOT
back

Portus Praha Dejme jim šanci

Zadání / Cíl

Odkomunikovat akci e-cihla, rozšířit o ní povědomí a získat konverze.

Strategie / Insight

Na lidi s mentálním znevýhodněním se častokrát díváme s lítostí a přehnaným soucitem. Pojďme jim místo chápavých pohledů dát raději šanci na to, aby ukázali, co všechno umí.

Kreativní řešení

Prostřednictvím spotu a klíčových vizuálů jsme ukázali schopnosti lidí se zdravotním znevýhodněním a vyzavali lidi je podpořit.

Dejme jim šanci