oh my DOT
back

Slovnaft Menovci

Zadanie/Cieľ

Osloviť zákazníkov, ktorí si ešte nestiahli novú aplikáciu Slovnaft MOVE, aby tak urobili.

Stratégia/Insight

Social Proof. Ak vieme, že niekto známy je v klube, máme pocit, že o niečo prichádzame, ak v ňom nie sme aj my.

Kreatívne riešenie

Slovnaft Move odporúča Bach, Sládkovič, Warhol aj Svätopluk. Nie však tí najznámejší z nich, ale ich menovci. Maroš Bach z Košíc, Juraj Sládkovič z Bratislavy, Miroslav Warhol z Popradu či Svätopluk Kosík zo Skalice. Skutoční používatelia apky hovoria o jej neopísateľných výhodách a ostatných vyzývajú, aby sa k nim pridali.

Menovci