oh my DOT
back

Prvok Prvý 3D tlačený dom

Zadanie / Cieľ

Vytvoriť povedomie a zapojiť ľudí do diskusie o prvom českom 3D tlačenom dome, spoločnom projekte Buřinky a architektonického ateliéru Scoolpt. Podporiť vnímanie Buřinky ako modernej a sebavedomej značky.

Stratégia / Insight

Vzdelávať ľudí o technológii 3D tlače a jej využití v stavebníctve a na konkrétnom príklade ukázať prácu s modernými technológiami v tomto odbore.

Kreatívne riešenie

V segmente stavebných sporiteľní, v ktorom je veľmi ťažké sa odlíšiť, sme pre Buřinku vytvorili unikátny, progresívny koncept, ktorý pomohol tradičnú značku predstaviť ako moderného partnera dnešných staviteľov. Vo výsledku si 40 % českej populácie projekt spontánne vybavilo a spojilo práve s Buřinkou.

Prvý 3D tlačený dom