oh my DOT
back

Prvok První 3D tištěný dům

Zadání / Cíl

Vytvořit povědomí a zapojit lidi do diskuze o prvním českém 3D tištěném domě, společném projektu Buřinky a architektonického ateliéru Scoolpt. Podpořit vnímání Buřinky jako moderní a sebevědomé značky.

Strategie / Insight

Vzdělat lidi o technologii 3D tisku i jeho využití ve stavebnictví a na konkrétním příkladu ukázat práci s moderními technologiemi ve stavebnictví.

Kreativní řešení

V segmentu stavebních spořitelen, ve kterém je velmi obtížné se odlišit, jsme pro Buřinku vytvořili unikátní, progresivní koncept, který tradiční značku pomohl představit jako moderního partnera dnešních stavitelů. Ve výsledku si 40 % české populace projekt spontánně vybavilo a spojilo právě s Buřinkou.

První 3D tištěný dům