oh my DOT
back

Slovnaft Sheesh benger!

Zadání / Cíl

Návrh komunikace 16. ročníku grantového programu TNE.

Kreativní řešení

Kontrastem dvou světů dramatizujeme skutečnost, že rozumíme mladým talentům - na jedné straně mladí lidé, talenty, a na straně druhé jejich rodiče, mentoři či učitelé, kteří jim na této cestě pomáhají a udělají pro ně cokoli. V kampani jsme využili jazyk mladých lidí a úmyslný cringe moment, který celou kampaň formoval a podtrhoval snahu udělat pro talenty maximum. Zároveň nám použitý slang pomohl k poutavosti a odlišitelnosti kampaně.

Sheesh benger!