oh my DOT
back

Slovnaft Sheesh benger!

Zadanie / cieľ

Návrh komunikácie 16. ročníka grantového programu TNE.

Kreatívne riešenie

Kontrastom dvoch svetov dramatizujeme fakt, že rozumieme mladým talentom - na jednej strane mladí ľudia, talenty a na strane druhej ich rodičia, mentori, či učitelia, ktorí im pomáhajú na ich ceste a urobia pre ne čokoľvek. V kampani sme využili jazyk/slang mladých ľudí a zámerný cringe moment, ktorý formoval celú kampaň a podčiarkoval snahu urobiť pre talenty maximum. Zároveň nám pomohol k pútavosti a odlíšiteľnosti kampane.

Sheesh benger!