oh my DOT
back

JTRE J&T Real Estate

Zadanie / Cieľ

Zjednotiť social media platformy JTRE a navrhnúť funkčný kreatívny model promovania súčasných aj budúcich projektov.

Stratégia / Insight

JTRE akcentujeme ako mestotvorného developera, ktorý vytvára plnohodnotný priestor pre život so všetkým, čo k nemu patrí.

Kreatívne riešenie

Pre všetky projekty sme navrhli jednotný vizuálny kód, ktorý jednoznačne priradzuje projekty s vlastnou identitou k hlavnému brandu JTRE. Obsah sociálnych sietí je naplnený celou škálou formátov (foto, video, animácie a pod.) s cieľom zvyšovať likeness a tiež edukovať a budovať komunity sústredené okolo jednotlivých projektov.

J&T Real Estate