oh my DOT
back

Tesco Príroda v tom má jasno

Zadanie / Cieľ

Upriamenie pozornosti na malé, ale dôležité tlačidlo na konci nákupného procesu služby Tesco Online nákupy.

Stratégia / Insight

Ak by sa za nás mala rozhodnúť príroda, vieme, čo by si vybrala. Nákup bez tašiek.

Kreatívne riešenie

Vo vizuále sme použili reálny text tlačidla zo stránky, tentokrát je to však príroda, ktorá robí to správne rozhodnutie.

Príroda v tom má jasno