oh my DOT
back

Vesely Sivý zákal

Zadanie / Cieľ

Odkomunikovať benefity operácie sivého zákalu.

Kreatívne riešenie

Niektoré veci sú zafixované v povedomí ľudí, no pritom ich nikto nikdy nevidel – ani keby mal ten najostrejší zrak. Naša kampaň tieto fenomény využíva na zobrazenie kontrastu medzi zdravým okom a okom postihnutým sivým zákalom.

Sivý zákal