oh my DOT
back

Cinematik Príď to zažiť

Zadanie / cieľ

Vytvoriť kampaň pre 17. ročník filmového festivalu Cinematik a prilákať aj ľudí, ktorí zvyčajne filmové festivaly nenavštevujú.

Stratégia / Insight

Každý film je o emóciách a ich prežívaní -> filmový festival je teda festivalom emócií.

Kreatívne riešenie

Aby sme v ľuďoch vyvolali chuť prežívať filmové emócie, na pomoc sme si zavolali niekoho, kto ich dokáže jednoducho zobraziť, ale na rozdiel od nás ich nikdy nezažije - umelú inteligenciu Dall-e.

Príď to zažiť